Jin, Xinfei, Ningbo Shengyong Marine Technology Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang, 315000, China, China